Điểm danh những công việc phổ biến nhất của người nhập cư ở mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ

Những là phần vô cùng qua trọng đối với cộng đồng dân cư Mỹ, đặc biệt đối với nền kinh tế của Mỹ.

Những người nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới đến Mỹ và họ cũng là một phần vô cùng quan trọng của nền kinh tế Mỹ. Nghề nghiệp và của những người nhập cư cũng đa dạng theo từng nơi, từng vùng.
Khảo sát cộng đồng vẫn tiến hành hàng năm bởi cục điều tra dân số và hỏi về các khóa cạnh đời sống của người Mỹ. Chúng tôi đã xem xét sự tương tác giữa hai câu hỏi từ cuộc khảo sát: Một câu hỏi yêu cầu trả lời về nơi bạn đã được sinh ra, một câu hỏi yêu cầu trả lời về nghề nghiệp bạn đã làm.
Chúng tôi đã tập hợp những câu trả lời mang tính chất cá nhân từ năm 2013, những số liệu thu thập được tổng hợp, xử lý bởi chương trình dân số Minnesota của trung tâm tích hợp sử lý chuỗi vi dữ liệu. Chúng tôi đã tìm ra được những công việc phổ biến nhất của những người dân nhập cư, những người đã trả lời rằng họ sinh ra ở một đất nước khác Hoa Kỳ. Sau đây là biểu đồ thể hiện điều đó:

Trần Thu – Dịch từ BI

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>