Doanh Nhân Sài Gòn

Tư vấn cách trả lương để win-win

Mức độ ổn định nhân sự, giữ chân người tài và phát triển công ty… đều liên quan đến tiền lương. Trả lương sao cho vừa thỏa mãn mong đợi của nhân viên nhưng lại không làm gia tăng chi phí và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp (DN) là cả một bài more »