Hoa Kỳ

Điểm danh những công việc phổ biến nhất của người nhập cư ở mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ

Những người nhập cư là phần vô cùng qua trọng đối với cộng đồng dân cư Mỹ, đặc biệt đối với nền kinh tế của Mỹ. Những người nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới đến Mỹ và họ cũng là một phần vô cùng quan trọng của nền kinh tế Mỹ. Nghề more »