Lieberman

Đừng hét lên “CHÀO BUỔI SÁNG” trong email của bạn

Các chuyên gia nghề nghiệp liệt kê năm cụm từ gây khó chịu nhất thường được tìm thấy trong các email công việc mà lẽ ra người gửi nên tránh. Ảnh: The Street “Càng sớm càng tốt” “Việc dùng cụm từ “càng sớm càng tốt” trong email sẽ tạo áp lực lên người nhận. Điều more »