phi công

Vietnam Airline làm gì để đối mặt với cuộc chiến giữ người tài

Trong vòng 5 ngày, 117 lượt phi công báo ốm là hiện tượng lãn công tập thể gây ảnh hưởng đến lịch bay và hoạt động của Vietnam Airline. Không chỉ vậy, nhân sự khối kỹ thuật cũng chuyển sang hãng khác, khiến Vietnam Airline đối mặt với khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng. Nguyên more »