Theo qui định thì hiện hành gia đình tôi có đủ điều kiện tái định cư không?

Để có thể bồi thường, diện tích đất bị thu hồi cần phải được đo đạc, định giá để lập phương án bồi thường, xét duyệt kế hoạch tái định cư. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục này, Nhà nước (hoặc chủ đầu tư dự án) mới thu hồi đất và tiến hành bồi thường. Vì vậy, thời điểm bồi thường tính từ ngày bàn giao mặt bằng là không sai. 3. Khởi kiện đòi đất tái định cư

Kết quả hình ảnh cho nha dat

Tôi rất mong được giúp đỡ một vấn đề như sau

Tháng 2 năm 2004 nhà tôi bị bồi thường đất sinh sống. Trước đó 3 tháng tôi nhận được thông báo về ngày phải bàn giao mặt bằng nhà ở. Phía doanh nghiệp thực hiện bồi thường (Thời điểm nhà tôi bồi thường chỉ có doanh nghiệp không có vai trò của nhà nước) thông báo chưa chuẩn bị được đất tái định cư nên các hộ dân như nhà tôi tự chuẩn bị đất ở (Không có tiền hỗ trợ thuê nhà), khi thi công xong cơ sở hạ tầng tái định cư doanh nghiệp sẽ xét duyệt tái định cư cho các hộ dân. Vì thế trước đó 1 tháng gia đình tôi phải tự đi tìm chỗ ở mới để khi mất nhà còn có nơi ở.

Đến với business thienmy  để đọc những tin mới về kinh tế thị trường, nắm bắt các công nghệ mới nhất, thị trường bất động sản trong ngày? Còn chần chừ gì nữa mà không click vào để mang về những kiến thức quý báu ý tưởng kinh doanh mới nhất và khám phá cuộc sống điều mình muốn!

 

Tuy nhiên chúng tôi phải chờ đợi đến nay là hơn 11 năm thì chính quyền địa phương lại tham gia xét duyệt tái định cư. Chính quyền địa phương trả lời “Gia đình tôi không được duyệt tái định cư với lý do ngày 21/2/2004 tôi đã đi mua đất ở mà theo biên bản bàn giao mặt bằng là ngày 18/3/2004 nhà tôi mới bàn giao mặt bằng. Vậy theo khoản 3 điều 12 nghị định 22 NĐ-CP thời điểm bồi thường nhà tôi đã có nơi ở mới nên không được duyệt tái định cư”. Trong khi các hộ dân cùng đi chuẩn bị nơi ở mới như gia đình tôi đều đã được xét duyệt vì họ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như gia đình tôi. Vậy tôi xin giúp đỡ trả lời tôi mấy vấn đề sau:

- Theo qui định hiện tại gia đình tôi có đủ điều kiện tái định cư không?

- Thời điểm bồi thường chính quyền địa phương xác định là ngày ghi trên biên bản bàn giao mặt bằng có đúng không?

- Gia đình tôi có cơ hội khiếu kiện về vấn đề này để nhận đất tái định cư không. Tôi xin cảm ơn rất nhiều!

 

1. Điều kiện tái định cư theo quy định hiện hành

Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định cụ thể tại Điều 75 Luật đất đai 2013: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai 2013 quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Như vậy, theo quy định hiện hành của Luật đất đai, gia đình bạn đủ điều kiện để được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất. Nếu nhà mới của bạn nằm trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì bạn không được bồi thường bằng đất mà được bồi thường bằng tiền.

2. Thời điểm bồi thường

Để có thể bồi thường, diện tích đất bị thu hồi cần phải được đo đạc, định giá để lập phương án bồi thường, xét duyệt kế hoạch tái định cư. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục này, Nhà nước (hoặc chủ đầu tư dự án) mới thu hồi đất và tiến hành bồi thường. Vì vậy, thời điểm bồi thường tính từ ngày bàn giao mặt bằng là không sai. 3. Khởi kiện đòi đất tái định cư

Theo quy định của pháp luật, gia đình bạn đã có chỗ ở ổn định mới trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi sẽ không được bồi thường bằng đất mà được bồi thường bằng tiền. Vì vậy, gia đình anh không thể kiện để có một suất tái định cư hay được bồi thường bằng đất trong trường hợp này.

Theo diaoconline

Nội – Ngoại Thất
Hồ sơ Doanh Nghiệp
Nhân vật Nổi Tiếng
Thông Tin Khởi Nghiệp
Dự Án Kinh Doanh
 

BUSINESS – CỔNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH , THƯƠNG MẠI, KHỞI NGHIỆP MỚI NHẤT, GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG THỰC TIỄN QUẢN TRỊ CỦA DOANH NHÂN

BUSINESS BY THIENMY.COM – THÔNG TIN KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP – MARKETING – DOANH NHÂN

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>